Tiếng Việt 4 - Cô Hoàng Thị Thơ

799,000 VNĐ

    0 (0)

1395 học viên ghi danh

Giáo viên: Hoàng Thị Thơ

Trình độ: Lớp 4

Cấp độ: Tiểu học

Bài giảng: 121 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 08/03/2021

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

H

0 Trung bình

0 đánh giá

2 sinh viên

1 khóa học

Hoàng Thị Thơ

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

39 giờ, 17 phút, 31 giây
Cập nhật 19-02-2021
0
2817
799,000 VNĐ
ÔN LUYỆN Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

ÔN LUYỆN Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

39 giờ, 17 phút, 31 giây
Cập nhật 19-02-2021
0
2547
799,000 VNĐ
Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

39 giờ, 17 phút, 31 giây
Cập nhật 19-02-2021
0
3166
799,000 VNĐ