Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui
399,000 VNĐ

  0 (0)

2722 học viên ghi danh

Giáo viên: Trịnh Thị Vui

Trình độ: Lớp 4

Cấp độ: Tiểu học

Thời gian: 18 giờ, 53 phút, 15 giây

Bài giảng: 72 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000 00:19:17
 • Bài 2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) 00:29:21
 • Bài 3. Biểu thức chứa một chữ 00:14:32
 • Bài tập luyện tập tuần 1 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 1 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 1. Các số có 6 chữ số, hàng và lớp 00:20:17
 • Bài 2. So sánh các số tự nhiên có nhiều chữ số 00:14:08
 • Bài 3. Triệu và lớp triệu 00:10:23
 • Bài tập luyện tập tuần 2 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 2 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 1. Dãy số tự nhiên 00:11:25
 • Bài 2. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân 00:13:37
 • Bài 3. So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên 00:11:35
 • Bài tập luyện tập tuần 3 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 3 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 1. Yến, tạ, tấn 00:19:13
 • Bài 2. Bảng đơn vị đo khối lượng 00:14:08
 • Bài 3. Giây, thế kỉ 00:17:46
 • Bài tập luyện tập tuần 4 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 4 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 1. Tìm số trung bình cộng 00:21:27
 • Bài 2. Biểu đồ 00:14:59
 • Bài tập luyện tập tuần 5 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 5 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 1. Phép cộng Đang cập nhật
 • Bài 2. Phép trừ 00:12:39
 • Bài tập luyện tập tuần 6 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 6 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 1. Biểu thức chứa hai chữ 00:07:20
 • Bài 2. Tính chất giao hoán của phép cộng 00:09:29
 • Bài 3. Biểu thức chứa ba chữ 00:10:20
 • Bài 4. Tính chất kết hợp của phép cộng 00:15:32
 • Bài tập luyện tập tuần 7 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 7 - nâng cao Đang cập nhật
 • BÀI 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 00:23:29
 • BÀI 2: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 00:13:42
 • BÀI 3: Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 8- cơ bản Đang cập nhật
 • bài tập luyện tập tuần 8 - nâng cao Đang cập nhật
 • Ôn giữa học kì 1 Đang cập nhật
 • Ôn giữa học kì 1 Đang cập nhật
 • Ôn giữa học kì 1 Đang cập nhật
 • Ôn giữa học kì 1 Đang cập nhật
 • Ôn giữa học kì 1 Đang cập nhật
 • Ôn giữa học kì 1 Đang cập nhật
 • BÀI 1: Nhân với số có một chữ số 00:16:58
 • BÀI 2: Tính chất giao hoán của phép nhân 00:09:07
 • Bài tập luyện tập tuần 10- cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 10- nâng cao Đang cập nhật
 • BÀI 1 Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ... 00:09:32
 • BÀI 2: Tính chất kết hợp của phép nhân 00:12:48
 • BÀI 3: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 00:16:20
 • BÀI 4 Đề-xi-mét vuông 00:07:26
 • BÀI 5: Mét vuông 00:10:45
 • Bài tập luyện tập tuần 11 - cơ bản Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập tuần 11 - nâng cao Đang cập nhật
 • bài học 1: nhân một số với một tổng 00:16:40
 • bài hoc 2: nhân một số với một hiệu 00:18:54
 • bài hoc 3: nhân với số có 2 chữ số 00:19:19
 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 00:08:17
 • Nhân với số có ba chữ số 00:26:43
 • Chia một tổng cho một số 00:11:39
 • Chia cho số có một chữ số 00:09:51
 • Chia một số cho một tích 00:09:04
 • Chia một tích cho một số 00:07:58
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 00:12:58
 • Chia cho số có hai chữ số 00:19:02
 • Thương có chữ số 0 00:10:20
 • Chia cho số có ba chữ số 00:19:05
 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) 00:16:28
 • Dấu hiệu chia hết cho 2 00:11:48
 • Dấu hiệu chia hết cho 5 00:11:21
 • Dấu hiệu chia hết cho 3 00:10:42
 • Dấu hiệu chia hết cho 9 00:10:46
 • Ki lo met vuông 00:16:13
 • Hình bình hành - Diện tích hình bình hành 00:19:27
 • Ôn thi học kì 1 (Phần 1) 00:14:58
 • Ôn thi học kì 1 (Phần 2) 00:20:24
 • Ôn thi học kì 1 (Phần 3) 00:22:01
 • Các số tự nhiên đến 100000 Đang cập nhật
 • Bốn phép toán của số tự nhiên (Phần 1) 00:18:14
 • Bốn phép toán của số tự nhiên (Phần 2) 00:27:51
 • Bốn phép toán của số tự nhiên (Phần 3) 00:13:29
 • Dấu hiệu chia hết cho 2;5;3 và 9 00:16:59
 • Phân số 00:15:51
 • Phân số và phép chia số tự nhiên 00:23:22
 • Phân số bằng nhau 00:17:17
 • Rút gọn phân số 00:17:32
 • Quy đồng mẫu số các phân số 00:20:07
 • So sánh hai phân số cùng mẫu 00:12:24
 • So sánh hai phân số khác mẫu 00:22:23
 • Phép cộng hai phân số 00:21:51
 • Phép trừ hai phân số 00:28:59
 • Phép nhân hai phân số 00:23:34
 • Tìm phân số của một số 00:10:43
 • Phép chia phân số 00:12:08
 • Hình thoi và diện tích hình thoi 00:13:53
 • Ôn tập giữa kì 2 Đang cập nhật
 • Giới thiệu hai tỉ số 00:08:49
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số 00:19:45
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số 00:16:39
 • Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng 00:19:52
 • Ôn thi cuối kì 2 Đang cập nhật

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

11 sinh viên

4 khóa học

Trịnh Thị Vui

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

18 giờ, 53 phút, 15 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
2558
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

18 giờ, 53 phút, 15 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
1778
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

18 giờ, 53 phút, 15 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
2126
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô