Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

0.7+ đánh giá

1+ sinh viên

3656 khóa học

VietJack

nguoi_dung

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N
Học viên

Nguyễn Hoàng An

H
Học viên

Hoàng Nguyễn Việt

cô giậy rất có ích

Bình luận

Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

799,000 VNĐ

    5 (2)

2.6 K học viên ghi danh

Giáo viên: VietJack

Trình độ: Lớp 4

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 19 giờ, 16 phút, 10 giây

Bài giảng: 74 video

Học liệu: 30 tài liệu

Cập nhật: 01/03/2024