Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

0.7+ đánh giá

1+ sinh viên

3514 khóa học

VietJack

nguoi_dung

Đánh giá

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

N
Học viên

Nguyễn Hoàng An


Bình luận

Nguyễn Đức Hưng
08:58 - 11/06/2021

Hay

ÔN LUYỆN Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

799,000 VNĐ

    3 (1)

2 K học viên ghi danh

Giáo viên: VietJack

Trình độ: Lớp 4

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 16 giờ, 47 phút, 56 giây

Bài giảng: 55 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 22/09/2023