Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui

Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2420 học viên ghi danh

Giáo viên: Trịnh Thị Vui

Trình độ: Lớp 5

Cấp độ: Tiểu học

Thời gian: 17 giờ, 21 phút, 48 giây

Bài giảng: 49 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 15/11/2019

Danh sách các bài học

 • Viết số theo điều kiện - lập số - tính tổng Phần 1 00:24:40
 • Dạng 3: Tìm số số hạng của dãy số 00:11:02
 • Dạng 4: Tìm tổng các số hạng của dãy số 00:14:47
 • Dạng 3: Dạng thừa, đủ hoặc thiếu 00:19:46
 • Viết số theo điều kiện - lập số - tính tổng Phần 1 00:24:40
 • Viết số theo điều kiện - lập số - tính tổng Phần 2 00:19:03
 • Viết số theo điều kiện - lập số - tính tổng Phần 3 00:21:42
 • Dạng 1: Phân tích cấu tạo và rút gọn 00:18:03
 • Dạng 2: Sử dụng tính chất chia hết – Chữ số tận cùng 00:07:26
 • Dạng 3. Phương pháp tách tích 00:08:59
 • Dạng 4. Phương pháp chặn – thử chọn 00:23:29
 • Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một dãy số 00:39:26
 • Dạng 2: Xác định số A có thuộc dãy số đã cho hay không 00:07:57
 • Dạng 3: Tìm số số hạng của dãy số 00:11:02
 • Dạng 4: Tìm tổng các số hạng của dãy số 00:14:47
 • Dạng 5: Dãy chữ 00:10:23
 • Dạng 6: Bài toán về số trang sách 00:13:12
 • Dạng 1: Tìm trung bình cộng của các số, dãy số 00:10:50
 • Dạng 2: Các bài toán có lời giải về trung bình cộng 00:26:14
 • Dạng 3: Trung bình cộng bằng, hơn, kém 00:12:12
 • Dạng 1: Tổng bị ẩn 00:11:04
 • Dạng 2: Hiệu bị ẩn 00:25:57
 • Dạng 3: Cả tổng và hiệu bị ẩn 00:15:20
 • Dạng 4: Các bài toán tổng hiệu liên quan đến khoảng cách 00:15:47
 • Dạng 1: Các cách viết tỉ số 00:18:00
 • Dạng 2: Các bài toán liên quan đến tỉ số 00:21:07
 • Dạng 3: Các bài toán hiệu tỉ 00:23:53
 • Dạng 4: Các bài toán tổng tỉ 00:37:48
 • Dạng 1: Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết các số tự nhiên 00:19:02
 • Dạng 2: Vận dụng dấu hiệu chia hết để xác định các chữ số chưa biết của một số tự nhiên 00:14:36
 • Dạng 3: Các bài toán về vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu 00:06:21
 • Dạng 1: Dạng thừa thiếu 00:34:12
 • Dạng 2: Dạng thừa, thừa 00:16:44
 • Dạng 3: Dạng thừa, đủ hoặc thiếu 00:19:46
 • Dạng 1: Hai tỉ số có tổng không đổi 00:24:40
 • Dạng 2: Hai tỉ số có hiệu không đổi 00:40:55
 • Dạng 3: Hai tỉ số có tổng, hiệu thay đổi, nhưng 1 đại lượng không đổi Đang cập nhật
 • Dạng 4: Dạng toán hai tỉ số không xác định được thành phần không đổi Đang cập nhật
 • Dạng 1: Dùng lưu đồ 00:18:06
 • Dạng 2: Dùng sơ đồ đoạn thẳng 00:17:06
 • Dạng 3: Dùng bảng 00:25:36
 • Chuyên đề 12: Giả thiết tạm - Phần 1 00:20:11
 • Chuyên đề 12: Giả thiết tạm - Phần 2 00:26:40
 • Chuyên đề 13: Phương pháp khử thế 00:47:37
 • Dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người 00:24:45
 • Dạng 2: Cho biết hiệu và tỉ số tuổi của hai người 00:20:14
 • Dạng 3: Cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người 00:07:02
 • Dạng 4: Tính tuổi khi biết tỉ số ở hai thời điểm 00:24:06
 • Chuyên đề 15: Tính chẵn lẻ - Chữ số tận cùng 00:32:29
 • Chuyên đề 16: Kỹ thuật thực hiện phép tính 00:38:48
 • Chuyên đề 17: Mối quan hệ giữa các thành phần phép tính 00:43:39
 • Chuyên đề 18: So sanh và rút gọn các phân số - Phần 1 00:43:26
 • Chuyên đề 18: So sanh và rút gọn các phân số - Phần 2 00:37:26

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

1 sinh viên

2 khóa học

Trịnh Thị Vui

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

17 giờ, 21 phút, 48 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
2845
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

17 giờ, 21 phút, 48 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
2777
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

17 giờ, 21 phút, 48 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
1135
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ