Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui

Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui

599,000 VNĐ 799,000 VNĐ Giảm 25%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

    0 (0)

2383 học viên ghi danh

Giáo viên: Trịnh Thị Vui

Trình độ: Lớp 5

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 24 giờ, 29 phút, 10 giây

Bài giảng: 72 video

Học liệu: 22 tài liệu

Cập nhật: 05/06/2020

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

T

5 Trung bình

1 đánh giá

32 sinh viên

6 khóa học

Trịnh Thị Vui

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận

Khóa học liên quan

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

24 giờ, 29 phút, 10 giây
Cập nhật 05-06-2020
5
3437
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

24 giờ, 29 phút, 10 giây
Cập nhật 05-06-2020
0
3147
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

24 giờ, 29 phút, 10 giây
Cập nhật 05-06-2020
0
1135
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ

Các khóa học khác của thầy cô

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

24 giờ, 29 phút, 10 giây
Cập nhật 05-06-2020
5
3437
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
ÔN LUYỆN Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

ÔN LUYỆN Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

24 giờ, 29 phút, 10 giây
Cập nhật 05-06-2020
0
2140
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ
ÔN LUYỆN Toán 6 - Cô Trịnh Thị Vui

ÔN LUYỆN Toán 6 - Cô Trịnh Thị Vui

24 giờ, 29 phút, 10 giây
Cập nhật 05-06-2020
0
1644
599,000 VNĐ 799,000 VNĐ