Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

0.7+ đánh giá

1+ sinh viên

3763 khóa học

VietJack

nguoi_dung

Đánh giá

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

Học viên

KO CÓ TÊN

mấy cái chuyên đề đầu cô tính sai

Bình luận

Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui

799,000 VNĐ

    3 (1)

2.4 K học viên ghi danh

Giáo viên: VietJack

Trình độ: Lớp 5

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 24 giờ, 29 phút, 10 giây

Bài giảng: 72 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 22/06/2024