Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2845 học viên ghi danh

Giáo viên: Trịnh Thị Vui

Trình độ: Lớp 5

Cấp độ: Tiểu học

Thời gian: 16 giờ, 7 phút, 15 giây

Bài giảng: 178 bài

Học liệu: 40

Cập nhật: 15/11/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 2: Ôn tập: Phép cộng, phép trừ hai phân số 00:11:53
 • Bài 3: Ôn tập: Phép nhân, phép chia hai phân số 00:07:21
 • Bài 4: Hỗn số 00:26:35
 • Bài 5: Hỗn số (tiếp theo) 00:08:46
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 2 - cơ bản 00:30:58
 • Bài 6: Ôn tập về giải toán 00:26:24
 • BÀI 1: Ôn tập phân số 00:29:59
 • Chữa Bài tập luyện tập tuần 1 - cơ bản 00:20:42
 • Chữa Bài tập luyện tập tuần 1 - nâng cao 00:21:05
 • Bài 2: Ôn tập: Phép cộng, phép trừ hai phân số 00:11:53
 • Bài 3: Ôn tập: Phép nhân, phép chia hai phân số 00:07:21
 • Bài 4: Hỗn số 00:26:35
 • Bài 5: Hỗn số (tiếp theo) 00:08:46
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 2 - cơ bản 00:30:58
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 2 - nâng cao 00:47:34
 • Bài 6: Ôn tập về giải toán 00:26:24
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 3 - cơ bản 00:33:48
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 3 - nâng cao
 • Bài 7: Ôn tập và bổ sung về giải toán 00:37:53
 • Bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) 00:16:59
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 4 - cơ bản 00:37:50
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 4 - nâng cao 00:16:28
 • Bài 9: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài 00:15:14
 • Bài 10: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng 00:17:07
 • Bài 11: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông 00:18:33
 • Bài 12: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích 00:16:28
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 5 - cơ bản 00:44:11
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 5 - nâng cao 00:27:26
 • Bài 13. Héc-ta 00:07:27
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 6 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 6 - nâng cao 00:32:57
 • Bài 14: Khái niệm phân số thập phân 00:03:46
 • Bài 15: Khái niệm phân số thập phân (tiếp theo) 00:07:06
 • Bài 15: Khái niệm phân số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Bài 16: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 00:03:10
 • Bài 16: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 7 - cơ bản Phần 1 00:25:32
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 7 - cơ bản Phần 2 00:24:07
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 7 - nâng cao
 • Bài 17: Số thập phân bằng nhau 00:07:15
 • Bài 17: Số thập phân bằng nhau - Luyện tập 00:00:00
 • Bài 18: So sánh hai số thập phân 00:11:01
 • Bài 18: So sánh hai số thập phân - Luyện tập Phần 1 00:00:00
 • Bài 18: So sánh hai số thập phân - Luyện tập Phần 2 00:00:00
 • Bài 19: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân 00:22:58
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 8 - cơ bản 00:36:24
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 8 - nâng cao
 • Bài 20: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 00:07:21
 • Bài 21: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân 00:02:56
 • Bài 20: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 9 - cơ bản 00:06:32
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 9 - nâng cao Đang cập nhật
 • Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I Phần 1 00:29:24
 • Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I Phần 2 00:41:33
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 1 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 2 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 3 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 4 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 5 Đang cập nhật
 • Bài 22: Cộng hai số thập phân 00:07:45
 • Bài 22: Cộng hai số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Bài 23: Tổng nhiều số thập phân 00:08:14
 • Bài 23: Tổng nhiều số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 10 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 10 - nâng cao
 • Bài 24. Trừ hai số thập phân 00:05:27
 • Bài 24. Trừ hai số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Bài 25. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 00:13:46
 • Bài 25. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Luyện tập 00:00:00
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 11 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 11 - nâng cao
 • Bài 26. Nhân một số thập phân với một số thập phân Đang cập nhật
 • Bài 26. Nhân một số thập phân với một số thập phân - Luyện tập Đang cập nhật
 • Bài 27. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... 00:05:36
 • Bài 27. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Luyện tập 00:00:00
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 12 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 12 - nâng cao
 • Bài 28. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Đang cập nhật
 • Bài 28. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Luyện tập Đang cập nhật
 • Bài 29. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... Đang cập nhật
 • Bài 29. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... - Luyện tập Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 13 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 13 - nâng cao
 • Bài 30. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân 00:13:07
 • Bài 30. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Bài 31. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 00:12:19
 • Bài 31. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Bài 32. Chia một số thập phân cho một số thập phân 00:17:24
 • Bài 32. Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập 00:00:00
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 14 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 14 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 33. Tỉ số phần trăm 00:10:33
 • Bài 34. Giải toán về tỉ số phần trăm Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 15 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 15 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 35. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Đang cập nhật
 • Bài 36. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 16 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 16 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 37. Hình tam giác Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 16 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 16 - nâng cao
 • Bài 38. Diện tích hình tam giác Đang cập nhật
 • Bài 39. Hình thang 00:15:38
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 18 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 18 - nâng cao Đang cập nhật
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 1 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 2 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 3 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 4 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 5 Đang cập nhật
 • Bài 40. Diện tích hình thang 00:40:18
 • Bài 41. Hình tròn. Đường tròn 00:13:48
 • Bài 42. Chu vi hình tròn 00:20:37
 • Bài 43. Giới thiệu biểu đồ hình quạt Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 19 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 19 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 44. Diện tích hình tròn Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 20 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 20 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 45. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương Đang cập nhật
 • Bài 46. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 21 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 21 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 47. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Đang cập nhật
 • Bài 48. Thể tích của một hình Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 22 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 22 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 49. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối Đang cập nhật
 • Bài 50. Mét khối Đang cập nhật
 • Bài 51. Thể tích của hình hộp chữ nhật Đang cập nhật
 • Bài 52. Thể tích hình lập phương Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 23 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 23 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 53. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 24 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 24 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 54. Bảng đơn vị đo thời gian Đang cập nhật
 • Bài 55. Cộng số đo thời gian Đang cập nhật
 • Bài 56. Trừ số đo thời gian Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 25 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 25 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 57. Nhân số đo thời gian với một số Đang cập nhật
 • Bài 58. Chia số đo thời gian cho một số Đang cập nhật
 • Bài 59. Vận tốc Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 26 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 26 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 60. Quãng đường Đang cập nhật
 • Bài 61. Thời gian Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 27 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 27- nâng cao Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 1 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 2 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 3 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 4 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 5 Đang cập nhật
 • Bài 62. Ôn tập về số tự nhiên; Ôn tập về phân số Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 28 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 28- nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 63. Ôn tập về phân số; số thập phân; độ dài và khối lượng Đang cập nhật
 • Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 29 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 29- nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 64. Ôn tập về đo diện tích; đo thể tích; đo thời gian Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 30 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 30- nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 65. Ôn tập: Phép cộng, phép trừ, Phép nhân, Phép chia Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 31 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 31- nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 66. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian; tính chu vi, diện tích Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 32 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 32- nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 67. Ôn tập về tính diện tích, thể tích; các dạng toán đã học Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 33 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 33- nâng cao Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 34- nâng cao Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 35- nâng cao Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Đang cập nhật

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

1 sinh viên

2 khóa học

Trịnh Thị Vui

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

16 giờ, 7 phút, 15 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
2777
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

16 giờ, 7 phút, 15 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
1135
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

16 giờ, 7 phút, 15 giây
Cập nhật 15-11-2019
0
2265
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô