Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

3067 học viên ghi danh

Giáo viên: Trịnh Thị Vui

Trình độ: Lớp 5

Cấp độ: Tiểu học

Thời gian: 45 giờ, 5 phút, 32 giây

Bài giảng: 167 bài

Học liệu: 40

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 2: Ôn tập: Phép cộng, phép trừ hai phân số 00:11:53
 • Bài 3: Ôn tập: Phép nhân, phép chia hai phân số 00:07:21
 • Bài 4: Hỗn số 00:26:35
 • Bài 5: Hỗn số (tiếp theo) 00:08:46
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 2 - cơ bản 00:30:58
 • Bài 6: Ôn tập về giải toán 00:26:24
 • BÀI 1: Ôn tập phân số 00:29:59
 • Chữa Bài tập luyện tập tuần 1 - cơ bản 00:20:42
 • Chữa Bài tập luyện tập tuần 1 - nâng cao 00:21:05
 • Bài 2: Ôn tập: Phép cộng, phép trừ hai phân số 00:11:53
 • Bài 3: Ôn tập: Phép nhân, phép chia hai phân số 00:07:21
 • Bài 4: Hỗn số 00:26:35
 • Bài 5: Hỗn số (tiếp theo) 00:08:46
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 2 - cơ bản 00:30:58
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 2 - nâng cao 00:47:34
 • Bài 6: Ôn tập về giải toán 00:26:24
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 3 - cơ bản 00:33:48
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 3 - nâng cao Phần 1 00:20:32
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 3 - nâng cao Phần 2 00:22:22
 • Bài 7: Ôn tập và bổ sung về giải toán 00:37:53
 • Bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) 00:16:59
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 4 - cơ bản 00:37:50
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 4 - nâng cao 00:16:28
 • Bài 9: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài 00:15:14
 • Bài 10: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng 00:17:07
 • Bài 11: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông 00:18:33
 • Bài 12: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích 00:16:28
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 5 - cơ bản 00:44:11
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 5 - nâng cao 00:27:26
 • Bài 13. Héc-ta 00:07:27
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 6 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 6 - nâng cao 00:32:57
 • Bài 14: Khái niệm phân số thập phân 00:03:46
 • Bài 15: Khái niệm phân số thập phân (tiếp theo) 00:07:06
 • Bài 15: Khái niệm phân số thập phân - Luyện tập 00:07:50
 • Bài 16: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 00:03:10
 • Bài 16: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Luyện tập 00:10:10
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 7 - cơ bản Phần 1 00:25:32
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 7 - cơ bản Phần 2 00:24:07
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 7 - nâng cao 00:33:43
 • Bài 17: Số thập phân bằng nhau 00:07:15
 • Bài 17: Số thập phân bằng nhau - Luyện tập 00:12:43
 • Bài 18: So sánh hai số thập phân 00:11:01
 • Bài 18: So sánh hai số thập phân - Luyện tập Phần 1 00:13:56
 • Bài 18: So sánh hai số thập phân - Luyện tập Phần 2 00:21:56
 • Bài 19: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân 00:22:58
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 8 - cơ bản 00:36:24
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 8 - nâng cao
 • Bài 20: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 00:07:21
 • Bài 21: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân 00:02:56
 • Bài 20: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Luyện tập 00:11:46
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 9 - cơ bản 00:06:32
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 9 - nâng cao Đang cập nhật
 • Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I Phần 1 00:29:24
 • Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I Phần 2 00:41:33
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 1 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 2 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 3 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 4 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 5 - đề số 5 Đang cập nhật
 • Bài 22: Cộng hai số thập phân 00:07:45
 • Bài 22: Cộng hai số thập phân - Luyện tập 00:14:47
 • Bài 23: Tổng nhiều số thập phân 00:08:14
 • Bài 23: Tổng nhiều số thập phân - Luyện tập 00:07:13
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 10 - Cơ bản Phần 1 00:18:05
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 10 - Cơ bản Phần 2 00:11:22
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 10 - Nâng cao Phần 1 00:11:42
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 10 - Nâng cao Phần 2 00:13:33
 • Bài 24. Trừ hai số thập phân 00:05:27
 • Bài 24. Trừ hai số thập phân - Luyện tập 00:09:30
 • Bài 25. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 00:13:46
 • Bài 25. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Luyện tập 00:10:31
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 11 - Cơ bản Phần 1 00:14:59
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 11 - Cơ bản Phần 2 00:14:13
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 11 - nâng cao 00:21:43
 • Bài 26. Nhân một số thập phân với một số thập phân 00:10:06
 • Bài 26. Nhân một số thập phân với một số thập phân - Luyện tập 00:11:00
 • Bài 27. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... 00:05:36
 • Bài 27. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Luyện tập 00:07:38
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 12 - Cơ bản Phần 1 00:17:20
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 12 - Cơ bản Phần 2 00:20:10
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 12 - Nâng cao Phần 1 00:15:07
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 12 - Nâng cao Phần 2 00:11:55
 • Bài 28. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 00:12:44
 • Bài 28. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Luyện tập 00:16:34
 • Bài 29. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... 00:07:20
 • Bài 29. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... - Luyện tập 00:12:10
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 13 - Cơ bản Phần 1 00:18:58
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 13 - Cơ bản Phần 2 00:11:19
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 13 - Nâng cao 00:27:55
 • Bài 30. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân 00:13:07
 • Bài 30. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Luyện tập 00:12:16
 • Bài 31. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 00:12:19
 • Bài 31. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập 00:11:04
 • Bài 32. Chia một số thập phân cho một số thập phân 00:17:24
 • Bài 32. Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập 00:15:28
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 14 - Cơ bản Phần 1 00:15:48
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 14 - Cơ bản Phần 2 00:10:11
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 14 - Nâng cao 00:29:07
 • Bài 33. Tỉ số phần trăm 00:10:33
 • Bài 34. Giải toán về tỉ số phần trăm Phần 1 00:19:44
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 15 - cơ bản 00:18:49
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 15 - nâng cao 00:32:31
 • Bài 35. Giải toán về tỉ số phần trăm Phần 2 00:17:09
 • Bài 36. Giải toán về tỉ số phần trăm Phần 3 00:10:10
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 16 - cơ bản 00:13:10
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 16 - nâng cao 00:23:40
 • Bài 37. Hình tam giác 00:16:15
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 17 - cơ bản 00:14:34
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 17 - nâng cao 00:16:15
 • Bài 38. Diện tích hình tam giác 00:15:39
 • Bài 39. Hình thang 00:15:38
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 18 - cơ bản 00:14:21
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 18 - nâng cao (Phần 1) 00:23:35
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 18 - nâng cao (Phần 2) 00:18:55
 • Ôn tập kiểm tra học kỳ I (Phần 1) 00:21:18
 • Ôn tập kiểm tra học kỳ I (Phần 2) 00:21:59
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 1 (Phần 1) 00:11:13
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 1 (Phần 2) 00:23:48
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 2 (Phần 1) 00:12:00
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 2 (Phần 2) 00:18:17
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 3 (Phần 1) 00:06:37
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 3 (Phần 2) 00:14:24
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 4 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 5 - Đề số 5 Đang cập nhật
 • Bài 40. Diện tích hình thang 00:40:18
 • Bài 41. Hình tròn. Đường tròn 00:13:48
 • Bài 42. Chu vi hình tròn 00:20:37
 • Bài 43. Giới thiệu biểu đồ hình quạt 00:08:25
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 19 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 19 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 44. Diện tích hình tròn 00:16:11
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 20 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 20 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 45. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 00:20:07
 • Bài 46. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 00:22:04
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 21 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 21 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 47. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 00:22:04
 • Bài 48. Thể tích của một hình 00:17:31
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 22 - cơ bản
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 22 - nâng cao Đang cập nhật
 • Bài 49. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối 00:14:48
 • Bài 50. Mét khối 00:21:39
 • Bài 51. Thể tích của hình hộp chữ nhật (Phần 1) 00:07:18
 • Bài 51. Thể tích của hình hộp chữ nhật (Phần 2) 00:21:19
 • Bài 52. Thể tích hình lập phương (Phần 1) 00:04:36
 • Bài 52. Thể tích hình lập phương (Phần 2) 00:23:19
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 23 - cơ bản (Phần 1) 00:12:37
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 23 - cơ bản (Phần 2) 00:13:06
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 23 - nâng cao (Phần 1) 00:13:28
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 23 - nâng cao (Phần 2) 00:14:09
 • Bài 53. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (Phần 1) 00:01:43
 • Bài 53. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (Phần 2) 00:03:35
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 24 - cơ bản 00:22:22
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 24 - nâng cao (Phần 1) 00:16:05
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 24 - nâng cao (Phần 2) 00:11:01
 • Bài 54. Bảng đơn vị đo thời gian (Phần 1) 00:04:24
 • Bài 54. Bảng đơn vị đo thời gian (Phần 2) 00:10:36
 • Bài 55. Cộng số đo thời gian (Phần 1) 00:05:28
 • Bài 55. Cộng số đo thời gian (Phần 2) 00:10:54
 • Bài 56. Trừ số đo thời gian 00:14:25
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 25 - cơ bản 00:20:55
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 25 - nâng cao 00:05:15
 • Bài 57. Nhân số đo thời gian với một số (Phần 1) 00:06:28
 • Bài 57. Nhân số đo thời gian với một số (Phần 2) 00:14:38
 • Bài 58. Chia số đo thời gian cho một số (Phần 1) 00:04:07
 • Bài 58. Chia số đo thời gian cho một số (Phần 2) 00:09:41
 • Bài 59. Vận tốc (Phần 1) 00:04:22
 • Bài 59. Vận tốc (Phần 2) 00:06:36
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 26 - cơ bản 00:17:18
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 26 - nâng cao (Phần 1) 00:20:28
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 26 - nâng cao (Phần 2) 00:22:06
 • Bài 60. Quãng đường (Phần 1) 00:03:28
 • Bài 60. Quãng đường (Phần 2) 00:06:04
 • Bài 61. Thời gian (Phần 1) 00:03:03
 • Bài 61. Thời gian (Phần 2) 00:08:40
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 27 - cơ bản 00:22:59
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 27- nâng cao (Phần 1) 00:09:10
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 27- nâng cao (Phần 2) 00:43:06
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 1 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 2 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 3 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 4 Đang cập nhật
 • Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 5 - đề số 5 Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 28 - cơ bản 00:28:04
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 28- nâng cao 00:25:56
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 29 - cơ bản 00:28:36
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 29- nâng cao Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 30 - cơ bản 00:24:23
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 30- nâng cao Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 31 - cơ bản (Phần 1) 00:19:38
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 31 - cơ bản (Phần 2) 00:17:25
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 31- nâng cao (Phần 1) Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 31- nâng cao (Phần 2) Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 32 - cơ bản (Phần 1) 00:16:40
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 32 - cơ bản (Phần 2) 00:14:48
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 32- nâng cao Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 33 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 33- nâng cao Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 34 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 34- nâng cao Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 35 - cơ bản Đang cập nhật
 • Chữa bài tập luyện tập tuần 35- nâng cao Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) Đang cập nhật
 • Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5) Đang cập nhật

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

11 sinh viên

4 khóa học

Trịnh Thị Vui

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

45 giờ, 5 phút, 32 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
2925
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

45 giờ, 5 phút, 32 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
1135
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

45 giờ, 5 phút, 32 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
2265
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô