Khóa học của thầy Trường gồm 7 chương bám sát cấu trúc chương trình học
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

1627 học viên ghi danh

Giáo viên: Quách Duy Trường

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 13 giờ, 51 phút, 33 giây

Bài giảng: 93 bài

Học liệu: 36

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 1 00:09:32
 • Bài 4. Thế năng - Phần 1 00:07:08
 • Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-Lơ – Ma-Ri-Ốt - Phần 1 00:08:33
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng - Phần 1 00:10:56
 • Bài 1. Chuyển động cơ - Phần 1 00:07:41
 • Bài 1. Chuyển động cơ - Phần 2 00:07:34
 • Bài 2. Chuyển động thẳng đều - Phần 1 00:06:12
 • Bài 2. Chuyển động thẳng đều - Phần 2 00:14:20
 • Bài 2. Chuyển động thẳng đều - Phần 3 00:10:13
 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Phần 1 00:11:23
 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Phần 2 00:12:15
 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Phần 3 00:04:55
 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Phần 4 00:06:14
 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Phần 5 00:08:30
 • Bài 4. Sự rơi tự do - Phần 1 00:07:20
 • Bài 4. Sự rơi tự do - Phần 2 00:09:43
 • Bài 4. Sự rơi tự do - Phần 3 00:11:27
 • Bài 5. Chuyển động tròn đều - Phần 1 00:07:37
 • Bài 5. Chuyển động tròn đều - Phần 2 00:13:01
 • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động - Phần 1 00:07:50
 • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động - Phần 2 00:10:50
 • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động - Phần 3 00:06:26
 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí - Phần 1 00:11:16
 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí - phần 2 00:06:11
 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí - Phần 3 00:09:16
 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí - Phần 4 00:05:39
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 1 00:06:59
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 2 00:12:16
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 3 00:05:15
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 1 00:09:19
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 2 00:16:45
 • Bài 3. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Phần 1 00:05:51
 • Bài 3. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Phần 2 00:12:59
 • Bài 4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc - Phần 1 00:09:09
 • Bài 4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc - Phần 2 00:10:35
 • Bài 5. Lực ma sát - Phần 1 00:07:54
 • Bài 5. Lực ma sát - Phần 2 00:13:22
 • Bài 6. Lực hướng tâm - Phần 1 00:07:29
 • Bài 6. Lực hướng tâm - Phần 2 00:09:14
 • Bài 7. Chuyển động ném ngang - Phần 1 00:05:38
 • Bài 7. Chuyển động ném ngang - Phần 2 00:12:12
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 1 00:05:57
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 2 00:05:56
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 3 00:07:28
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 4 00:16:56
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 5 00:07:59
 • Bài 2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực - Phần 1 00:04:28
 • Bài 2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực - Phần 2 00:06:07
 • Bài 2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực - Phần 3 00:08:33
 • Bài 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - Phần 1 00:06:54
 • Bài 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - Phần 2 00:11:39
 • Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Phần 1 00:07:47
 • Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Phần 2 00:06:20
 • Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Phần 1 00:05:56
 • Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Phần 2 00:08:46
 • Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Phần 3 00:08:39
 • Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Phần 4 00:11:43
 • Bài 6. Ngẫu lực - Phần 1 00:04:04
 • Bài 6. Ngẫu lực - Phần 2 00:09:13
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 1 00:09:32
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 2 00:12:21
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 3 00:12:12
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 1 00:11:16
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 2 00:15:29
 • Bài 3. Động năng - Phần 1 00:10:13
 • Bài 3. Động năng - Phần 2 00:12:11
 • Bài 3. Động năng - Phần 3 00:08:17
 • Bài 4. Thế năng - Phần 1 00:07:08
 • Bài 4. Thế năng - Phần 2 00:09:41
 • Bài 5. Cơ năng - Phần 1 00:06:20
 • Bài 5. Cơ năng - Phần 2 00:10:44
 • Bài 5. Cơ năng - Phần 3 00:12:03
 • Bài 5. Cơ năng - Phần 4 00:06:13
 • Bài 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử khí - Phần 1 00:07:55
 • Bài 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử khí - Phần 2 00:04:34
 • Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-Lơ – Ma-Ri-Ốt - Phần 1 00:08:33
 • Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-Lơ – Ma-Ri-Ốt - Phần 2 00:11:05
 • Bài 3. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ - Phần 1 00:07:15
 • Bài 3. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ - Phần 2 00:07:58
 • Bài 4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Phần 1 00:12:54
 • Bài 4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Phần 2 00:12:22
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng - Phần 1 00:10:56
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng - Phần 2 00:06:56
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng - Phần 3 00:09:57
 • Bài 2. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 1 00:06:07
 • Bài 2. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 2 00:10:02
 • Bài 1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình - Phần 1 00:07:51
 • Bài 1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình - Phần 2 00:05:11
 • Bài 2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn - Phần 1 00:05:04
 • Bài 2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn - Phần 2 00:10:49
 • Bài 3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 1 00:08:18
 • Bài 3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 2 00:12:21
 • Bài 4. Sự chuyển thể của các chất - Phần 1 00:06:05
 • Bài 4. Sự chuyển thể của các chất - Phần 2 00:06:25
 • Bài 4. Sự chuyển thể của các chất - Phần 3 00:12:18
 • Bài 5. Độ ẩm của không khí - Phần 1 00:03:49
 • Bài 5. Độ ẩm của không khí - Phần 2 00:07:53

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Vật lí 10 của thầy Quách Duy Trường cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích nhất về Cơ học và Nhiệt học.

Nội dung khóa học bao gồm 7 chương trong chương trình Vật lí 10 giúp học sinh làm quen với môn Vật lí ở đầu cấp THPT đồng thời nhớ và nắm vững các kiến thức bám sát theo sách giáo khoa.

 • Chương 1. Động học chất điểm
 • Chương 2. Động lực học chất điểm
 • Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn
 • Chương 4. Các định luật bảo toàn
 • Chương 5. Chất khí
 • Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học
 • Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của thầy Trường gồm 7 chương bám sát cấu trúc chương trình học, các kiến thức trừu tượng và khó hình dung nhất sẽ được trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ. Qua đó học sinh có thể nắm chắc được nội dung, kiến thức vật lí trong lớp 10 Trung học phổ thông.

Đặc biệt với các phương pháp giải hay cho từng dạng bài sẽ được đề cập giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn vật lí hơn.

Hệ thống bài tập, đề kiểm tra 15', 45', học kỳ xây dựng dưới dạng tự luận và trắc nghiệm trực tuyến được biên soạn đặc biệt bởi chính thầy Trường. Học sinh dễ dàng rèn kĩ năng làm bài cũng như xem kết quả sau khi làm xong các bài tập, đề kiểm tra trực tuyến.

Đối tượng khóa học

Khóa học Vật lí lớp 10 phù hợp với các bạn học sinh muốn tham khảo trước hoặc ôn lại chương trình trên lớp.

Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức vật lí cao hơn, được giới thiệu qua các khóa ôn luyện và luyện thi THPT tại //khoahoc.vietjack.com

Hỗ trợ học tập

Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.

Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.

Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.

Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Yêu cầu khóa học

Học sinh đọc sách giáo khoa trước khi tham gia khóa học.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức vật lí cơ bản lớp 10.

Học sinh nắm được cách giải của các dạng bài vật lí thường gặp nhất.

Học sinh được làm quen với các bài tập trắc nhiệm và tự luận.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

11 sinh viên

2 khóa học

Quách Duy Trường

giao_vien

Là một người có niềm yêu thích và tình yêu đặc biệt dành cho môn Lý, thầy Quách Duy Trường đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên trên cả nước trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm dày dặn, sự tâm huyết và nhiệt tình, thầy đã dẫn dắt các thế hệ sinh viên, sinh viên của mình thành công vượt qua rào cản và cả nỗi sợ hãi đối với môn Lý khô khan. Cùng với đó thầy luôn nỗ lực tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới kết hợp ứng dụng thực tiễn để mang đến một cái nhìn trực quan cho học sinh, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận với bài học hơn.
Hiện tại thầy Trường đang là chuyên gia bồi dưỡng học sinh giỏi và là tiến sĩ, giảng viên của Đại Học Giao Thông Hà Nội.


Bảng vàng thành tích
*Thành công bảo vệ chương trình học Tiến sĩ Vật Lý tại trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc.
* Có nhiều bài báo nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các trang báo uy tín trong nước và Quốc tế.
* Gương mặt giảng viên trẻ được yêu thích Đại học Giao Thông Hà Nội.

Với 12 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy, thầy Quách Duy Trường đã giúp đỡ rất nhiều các em học sinh của mình lấy lại tình yêu dành cho môn Lý. Không những vô cùng chỉn chu trong từng bài giảng, sự nghiêm túc tuyệt đối đối với nghề của thầy đã tạo động lực và giúp các em học sinh phát huy tối đa năng lực của bản thân, tạo nên những mầm tài năng quý báu cho đất nước.

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

13 giờ, 51 phút, 33 giây
Cập nhật 21-02-2020
3
2316
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

13 giờ, 51 phút, 33 giây
Cập nhật 21-02-2020
5
2018
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lý lớp 10 - Thầy Quách Duy Trường

13 giờ, 51 phút, 33 giây
Cập nhật 21-02-2020
0
2470
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ

Khóa học khác của thầy cô