Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Lê Văn Hải - Mục tiêu nắm chắc 8,5

LUYỆN THI THPTQG MÔN LÝ - THẦY LÊ VĂN HẢI - MỤC TIÊU NẮM CHẮC 8,5
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ Giảm 50%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (4)

2643 học viên ghi danh

Giáo viên: Lê Văn Hải

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 40 giờ, 49 phút, 45 giây

Bài giảng: 104 bài

Học liệu: 48

Cập nhật: 19/08/2019

Danh sách các bài học

 • Giới thiệu khóa học Xem Học thử 00:12:14
 • Giới thiệu chương dao động điều hòa Xem Học thử 00:04:44
 • bài 1 Các đại lượng đặc trưng Xem Học thử 01:19:33
 • Bài 2 Bài tập con lắc lò xo cơ bản Xem Học thử 01:20:01
 • Bài 3 Ứng dụng đường tròn và viết PT lượng giác 01:04:37
 • Bài 4 Nguyên tắc giải nhanh mối liên hệ x, v, a, Wđ, Wt 00:21:16
 • Bài 5 Thời gian trong dao động điều hoà 01:33:59
 • Bài 6 Quãng đường trong dao động điều hoà 00:45:38
 • Bài 7 Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất 00:24:14
 • Bài 8 Tổng hợp dao động điều hoà, Max min trong tổng hợp dao động điều hòa 01:13:04
 • Bài 8 Tổng hợp dao động điều hoà, Max min trong tổng hợp dao động điều hòa phần2 00:47:27
 • Bài 9 Khoảng cách trong dao động điều hòa (cùng tần số f) 00:58:30
 • Bài 10 Độ lệch pha 01:16:24
 • Bài 11 Bài tập lực đàn hồi-lực phục hồi 01:38:16
 • Bài 12 Chiều dài con lắc lò xo 01:13:08
 • Bài 13 Dạng bài về biến cố dao động giữ lò xo 00:27:00
 • Bài 14 Con lắc đơn(bài tập cơ bản) 00:43:11
 • Bài 15 Vận tốc- gia tốc- lực căng-lực kéo về 00:40:21
 • Bài 16 Năng lượng trong con lắc đơn 00:13:04
 • Bài 17 Con lắc đơn trong điện trường 00:43:57
 • Bài 18 Đồ thị trong dao dộng 01:24:50
 • Bài 19: Dao động tắt dần - Cưỡng bức 00:50:33
 • Bài 19 Khái niệm, các đại lượng đặc trưng, công thức - Phần 1 00:16:50
 • Bài 19 Khái niệm, các đại lượng đặc trưng, công thức - Phần 2 00:11:36
 • Bài 19 Khái niệm, các đại lượng đặc trưng, công thức - Phần 3 00:07:18
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Bài tập cơ bản Phần 1 00:17:37
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Bài tập cơ bản Phần 2 00:29:31
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Độ lệch pha Phần 1 00:09:11
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Độ lệch pha Phần 2 00:17:01
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Độ lệch pha Phần 3 00:36:56
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Độ lệch pha Phần 4 00:29:57
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Bài tập về đồ thị Phần 1 00:16:37
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Bài tập về đồ thị Phần 2 00:20:51
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Khoảng cách giữa 2 phần tử trong môi trường truyền sóng Phần 1 00:22:23
 • Bài 20 Bài tập về sự truyền của sóng đơn - Khoảng cách giữa 2 phần tử trong môi trường truyền sóng Phần 2 00:17:50
 • Bài 21 Giao thoa sóng - Lý thuyết Phần 1 00:13:13
 • Bài 21 Giao thoa sóng - Lý thuyết Phần 2 00:21:40
 • Bài 21 Bài tập giao thoa sóng - Phần 1 00:35:15
 • Bài 21 Bài tập giao thoa sóng - Phần 2 00:34:28
 • Bài 21 Bài tập giao thoa sóng - Phần 3 00:20:07
 • Bài 21 Bài tập giao thoa sóng - Phần 4 00:37:44
 • Bài 21 Bài tập giao thoa sóng - Phần 5 00:22:51
 • Bài 21 Bài tập giao thoa sóng - Phần 6 00:36:04
 • Bài 22 Sóng dừng - Lý thuyết Phần 1 00:26:23
 • Bài 22 Sóng dừng - Lý thuyết Phần 2 00:22:09
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 1: Bài tập về số bụng, số nút Phần 1 00:18:51
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 1: Bài tập về số bụng, số nút Phần 2 00:19:36
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 2: Tần số, số lần tạo ra sóng dừng 00:24:18
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 3: Biên độ, ly độ, khoảng cách trong sóng dừng Phần 1 00:33:07
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 3: Biên độ, ly độ, khoảng cách trong sóng dừng Phần 2 00:36:16
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 3: Biên độ, ly độ, khoảng cách trong sóng dừng Phần 3 00:31:01
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 3: Biên độ, ly độ, khoảng cách trong sóng dừng Phần 4 00:34:30
 • Bài 22 Sóng dừng - Bài tập - dạng 3: Biên độ, ly độ, khoảng cách trong sóng dừng Phần 5 00:34:35
 • Bài 23 Sóng âm - Lý thuyết Phần 1 00:22:58
 • Bài 23 Sóng âm - Lý thuyết Phần 2 00:22:47
 • Bài 23 Bài tập sóng âm - Câu hỏi cơ bản 00:25:53
 • Bài 23 Bài tập sóng âm - Mối liên hệ giữa cường độ âm, mức cường độ âm - Phần 1 00:33:29
 • Bài 23 Bài tập sóng âm - Mối liên hệ giữa cường độ âm, mức cường độ âm - Phần 2 00:30:32
 • Bài 23 Bài tập sóng âm - Mối liên hệ giữa cường độ âm, mức cường độ âm - Phần 3 00:41:27
 • Bài 23 Bài tập sóng âm - Nguồn âm và công suất 00:30:28
 • Bài 23 Bài tập sóng âm - Đồ thị và nhạc âm 00:29:06
 • Bài 24 Khái niệm, nguyên tắc tạo dòng điện - Phần 1 00:31:50
 • Bài 24 Khái niệm, nguyên tắc tạo dòng điện - Phần 2 00:26:35
 • Bài 25 Bài tập ứng dụng dao động điều hòa, suất điện động từ thông - Phần 1 00:26:10
 • Bài 25 Bài tập ứng dụng dao động điều hòa, suất điện động từ thông- Phần 2 00:21:59
 • Bài 26 Mạch điện xoay chiều 1 phần tử - Phần 1 00:34:03
 • Bài 26 Mạch điện xoay chiều 1 phần tử - Phần 2 00:18:31
 • Bài 27 Mạch RLC nối tiếp, phương pháp giản đồ vectơ - Phần 1 00:36:27
 • Bài 27 Mạch RLC nối tiếp, phương pháp giản đồ vectơ - Phần 2 00:33:43
 • Bài 27 Mạch RLC nối tiếp, phương pháp giản đồ vectơ - Phần 3 00:30:47
 • Bài 27 Mạch RLC nối tiếp, phương pháp giản đồ vectơ - Phần 4 00:19:43
 • Bài 27 Mạch RLC nối tiếp, phương pháp giản đồ vectơ - Phần 5 00:21:30
 • Bài 28 Bài tập công suất Ngày phát hành:
  11/09/2019
 • Bài 29 Bài tập máy biến áp Ngày phát hành:
  13/09/2019
 • Bài 30 Bài tập truyền tải điện Ngày phát hành:
  15/09/2019
 • Bài 31 Bài tập về máy phát điện 1 pha Ngày phát hành:
  17/09/2019
 • Bài 32 Lý thuyết máy phát điện ba pha, động cơ không đồng bộ Ngày phát hành:
  19/09/2019
 • Bài 33 Mạch dao động LC, khái niệm công thức Ngày phát hành:
  21/09/2019
 • Bài 34 Sử dụng kiến thức dao động điều hòa giải bài tập mạch LC Ngày phát hành:
  23/09/2019
 • Bài 35 Công thức về năng lượng và phương pháp thiết lập công thức giải nhanh Ngày phát hành:
  25/09/2019
 • Bài 36 Khái niệm sóng điện từ, sự truyền sóng , các loại sóng Ngày phát hành:
  27/09/2019
 • Bài 37 Bài tập về sự truyền sóng điện từ Ngày phát hành:
  29/09/2019
 • Bài 38 Nguyên tắc phát, thu sóng điện từ Ngày phát hành:
  01/10/2019
 • Bài 39 Bài tập về thu sóng điện từ, tụ xoay Ngày phát hành:
  03/10/2019
 • Bài 40 Khái niệm và bài tập khúc xạ ánh sáng , phản xạ toàn phần Ngày phát hành:
  03/10/2019
 • Bài 41 Tán sắc ánh sáng và bài tập về tán sắc ánh sáng Ngày phát hành:
  05/10/2019
 • Bài 42 Giao thoa ánh sáng đơn sắc Ngày phát hành:
  07/10/2019
 • Bài 43 Giao thoa ánh sáng trắng Ngày phát hành:
  09/10/2019
 • Bài 44 Giao thoa 2 bức xạ Ngày phát hành:
  11/10/2019
 • Bài 45 Giao thoa 3 bức xạ, vân tối trùng tối, sáng trùng tối Ngày phát hành:
  13/10/2019
 • Bài 46 Lý thuyết máy quang phổ các loại tia Ngày phát hành:
  15/10/2019
 • Bài 47 Hiện tượng quang điện ngoài, thuyết lượng tử Ngày phát hành:
  17/10/2019
 • Bài 48 Bài tập về hiện tượng quang điện ngoài Ngày phát hành:
  19/10/2019
 • Bài 49 Bài tập về ống tia X Ngày phát hành:
  21/10/2019
 • Bài 50 Hiện tượng quang điện trong Ngày phát hành:
  23/10/2019
 • Bài 51 Bài tập về mẫu nguyên tử bo Ngày phát hành:
  25/10/2019
 • Bài 52 Hiện tượng quang phát quang, bài tập về sự phát quang Ngày phát hành:
  27/10/2019
 • Bài 53 Cấu tạo hạt nhân và bài tập Ngày phát hành:
  29/10/2019
 • Bài 54 Bài tập năng lượng liên kết Ngày phát hành:
  31/10/2019
 • Bài 55 Phản ứng hạt nhân Ngày phát hành:
  02/11/2019
 • Bài 56 Phóng xạ và bài tập Ngày phát hành:
  04/11/2019
 • Bài 57 Bài tập về sự chuyển động của các hạt trong phản ứng hạt nhân Ngày phát hành:
  06/11/2019
 • Bài 58 Hiện tượng phân hạch, nhiệt hạch Ngày phát hành:
  08/11/2019
 • Bài 59 Bài tập về công suất trong phản ứng hạt nhân Ngày phát hành:
  10/11/2019

Mô tả

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lí. Khóa học bao gồm các phương pháp giải khác nhau. Lời giải chi tiết của những đề thi THPT được ra trong những năm gần đây. Để từ đó bạn có thể đưa ra phương pháp giải nhanh nhất đối với từng dạng được ra trong để thi.
Chi tiết Khóa Học bao gồm:
•    7 CHUYÊN ĐỀ
•    97 VIDEO HD BÀI GIẢNG
•    HƠN 1.000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
•    KHO TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

4 đánh giá

23 sinh viên

3 khóa học

Lê Văn Hải

giao_vien

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tuần trước

Thanh Hải

thầy dạy chi tiết và dễ hiểu lắm ạ.
L

3 tuần trước

Lê Lợi

Thầy dạy hay, dễ hiểu và rất nhiệt tình ạ
H

3 tuần trước

Hoàng Anh

khóa học của thầy hiệu quả thực sự !

1 tuần trước

Tung Do

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận
Hỏi đáp

sao phát hanhf lâu vậy ạ

Lê Hải Quân - 23:08 01/08/2019

Cho em hỏi sao câu trắc nghiệm 30 của phần '' BÀI TẬP VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.pdf'' lại chọn câu A. luôn tăng.

Tung Do - 18:27 01/08/2019

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

40 giờ, 49 phút, 45 giây
Cập nhật 12-08-2019
4.5
3113

399,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

40 giờ, 49 phút, 45 giây
Cập nhật 19-08-2019
5
3442

399,000 VNĐ

799,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Hoàng Cường - MỤC TIÊU 8+

40 giờ, 49 phút, 45 giây
Cập nhật 09-08-2019
4.5
2736

399,000 VNĐ

799,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô