Câu hỏi:

17/09/2022 442

Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 17 biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn loại quả yêu thích nhất trong năm loại: na, nho, bưởi, nhãn, xoài, của 400 học sinh khối lớp 7 một trường trung học cơ sở. Mỗi học sinh chỉ được chọn một loại quả khi được hỏi ý kiến.

Media VietJack

Lập bảng số liệu thống kê tỉ lệ học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau:

Loại quả

Na

Nho

Bưởi

Nhãn

Xoài

Tỉ lệ học sinh chọn

(tính theo tỉ số phần trăm)

?

?

?

?

?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

 Dựa vào biểu đồ, ta có bảng bảng số liệu sau:

Loại quả

Na

Nho

Bưởi

Nhãn

Xoài

Tỉ lệ học sinh chọn

(tính theo tỉ số phần trăm)

35%

15%

10%

25%

15%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng số học sinh có kết quả học tập Học kì I được đánh giá ở mức Đạt và Chưa đạt bằng bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh có kết quả học tập được đánh giá ở mức Tốt và Khá (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 17/09/2022 2,427

Câu 2:

Theo kế hoạch, số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình bác Hạnh dành cho ăn uống gấp bao nhiêu lần số tiền dành cho đi lại (làm tròn kết quả đến phần mười)?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,740

Câu 3:

Tính số tiền gia đình bác Hạnh tiết kiệm hàng tháng theo kế hoạch, biết tổng thu nhập hàng tháng của gia đình bác Hạnh là 25 triệu đồng.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,437

Câu 4:

Kết quả học tập Học kì I của học sinh lớp 7A được đánh giá ở bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 19 biểu diễn kết quả học tập Học kì I (tính theo tỉ số phần trăm) của học sinh lớp 7A theo bốn mức trên.

Media VietJack

Có bao nhiêu phần trăm học sinh lớp 7A có kết quả học tập Học kì I được đánh giá ở mức Tốt? Mức Khá? Mức Đạt? Mức Chưa đạt?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,396

Câu 5:

Lập bảng số liệu thống kê số học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau:

Loại quả

Na

Nho

Bưởi

Nhãn

Xoài

Số học sinh chọn

?

?

?

?

?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,291

Câu 6:

Số học sinh yêu thích nho bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh yêu thích nhãn?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,257

Câu 7:

Số lao động có trình độ đại học trở lên năm 2020 là bao nhiêu triệu người, biết có 54,6 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động của cả nước trong năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,182

Bình luận


Bình luận