Câu hỏi:

13/10/2022 497

Biểu đồ cột ở Hình 15 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (ước đạt) của tỉnh Bình Dương vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Biểu đồ cột ở Hình 15 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (ước đạt) của tỉnh Bình Dương (ảnh 1)

a) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 của tỉnh Bình Dương tăng số phần trăm so với năm 2016 là:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 của tỉnh Bình Dương tăng số phần trăm so với năm 2016 là: khoảng 44,13%.

Giải thích thêm: Tỉ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 là: 27,755.10019,257% » 144,13%

Vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 tăng khoảng 144,13% – 100% = 44,13% so với năm 2016.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2”.

Xem đáp án » 13/10/2022 3,750

Câu 2:

b) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5”.

Xem đáp án » 13/10/2022 1,563

Câu 3:

d) Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem đáp án » 13/10/2022 1,227

Câu 4:

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta năm 2019, dân số Việt Nam là 96 208 984 người và quy mô dân số theo sáu vùng kinh tế - xã hội được biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 17.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta năm 2019, dân số Việt Nam là 96 208 984 (ảnh 1)

a)

- Quy mô dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là: ...........................................

- Quy mô dân sô của vùng Đồng bằng sông Hồng là: .........................................................

- Quy mô dân số của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là: ............................

- Quy mô dân số của vùng Tây Nguyên là: .........................................................................

- Quy mô dân số của vùng Đông Nam Bộ là: .....................................................................

- Quy mô dân số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: .................................................

Xem đáp án » 13/10/2022 1,009

Câu 5:

b) Vùng kinh tế - xã hội có quy mô dân số lớn nhất là: ......................................................

Vùng kinh tế - xã hội có quy mô dân số nhỏ nhất là: ..........................................................

Xem đáp án » 13/10/2022 671

Câu 6:

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5”;

Xem đáp án » 13/10/2022 618

Câu 7:

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5”.

Xem đáp án » 13/10/2022 496

Bình luận


Bình luận