Câu hỏi:

13/10/2022 237

Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4,…, 51, 52; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư 1”;

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: B = {1; 2; 3; 4; …; 51; 52}.

Số phần tử của tập hợp B là: 52 phần tử.

a) Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư 1” là: 19.

Vì thế, xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dưa 2 và chia cho 3 dư 1” là: 152

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2”.

Xem đáp án » 13/10/2022 3,750

Câu 2:

b) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5”.

Xem đáp án » 13/10/2022 1,563

Câu 3:

d) Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem đáp án » 13/10/2022 1,227

Câu 4:

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta năm 2019, dân số Việt Nam là 96 208 984 người và quy mô dân số theo sáu vùng kinh tế - xã hội được biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 17.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta năm 2019, dân số Việt Nam là 96 208 984 (ảnh 1)

a)

- Quy mô dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là: ...........................................

- Quy mô dân sô của vùng Đồng bằng sông Hồng là: .........................................................

- Quy mô dân số của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là: ............................

- Quy mô dân số của vùng Tây Nguyên là: .........................................................................

- Quy mô dân số của vùng Đông Nam Bộ là: .....................................................................

- Quy mô dân số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: .................................................

Xem đáp án » 13/10/2022 1,008

Câu 5:

b) Vùng kinh tế - xã hội có quy mô dân số lớn nhất là: ......................................................

Vùng kinh tế - xã hội có quy mô dân số nhỏ nhất là: ..........................................................

Xem đáp án » 13/10/2022 670

Câu 6:

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5”;

Xem đáp án » 13/10/2022 617

Câu 7:

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5”.

Xem đáp án » 13/10/2022 496

Bình luận


Bình luận