Câu hỏi:

07/12/2022 220

Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế là vai trò của ngành nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 8,532

Câu 2:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,540

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 817

Câu 4:

Hai vùng phát triển mạng lưới đường sông nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 777

Câu 5:

Hiện nay, các quốc gia có số lượng thuê bao điện thoại nhiều nhất thế giới là

Xem đáp án » 07/12/2022 762

Câu 6:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 724

Câu 7:

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 681

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »