Câu hỏi:

07/12/2022 2,227

Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế là vai trò của ngành nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 23,330

Câu 2:

Hãy trình bày vai trò và đặc điểm của tài chính ngân hàng.

Xem đáp án » 13/07/2024 5,837

Câu 3:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 5,013

Câu 4:

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 4,063

Câu 5:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,700

Câu 6:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 3,252

Câu 7:

Khu công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,197

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900