Câu hỏi:

07/12/2022 2,742

Các hoạt động của sản xuất công nghiệp có tác động tiêu cực nào sau đây đến môi trường tự nhiên?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 23,253

Câu 2:

Hãy trình bày vai trò và đặc điểm của tài chính ngân hàng.

Xem đáp án » 07/12/2022 5,762

Câu 3:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 4,968

Câu 4:

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 4,029

Câu 5:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,655

Câu 6:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 3,232

Câu 7:

Khu công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,171

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900