Câu hỏi:

07/12/2022 219

Các hoạt động của sản xuất công nghiệp có tác động tiêu cực nào sau đây đến môi trường tự nhiên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 8,537

Câu 2:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,542

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 818

Câu 4:

Hai vùng phát triển mạng lưới đường sông nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 778

Câu 5:

Hiện nay, các quốc gia có số lượng thuê bao điện thoại nhiều nhất thế giới là

Xem đáp án » 07/12/2022 766

Câu 6:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 726

Câu 7:

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 683

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »