Câu hỏi:

07/12/2022 83

Phân tích vai trò của ngành công nghiệp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, có tác động toàn diện tới sản xuất và đời sống xã hội.

- Công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Công nghiệp cung cấp lượng hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng. Sản xuất công nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lớn dân cư.

- Công nghiệp góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, làm biến đổi không gian kinh tế và đóng vai trò hạt nhân phát triển vùng kinh tế.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 8,543

Câu 2:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,547

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 821

Câu 4:

Hai vùng phát triển mạng lưới đường sông nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 781

Câu 5:

Hiện nay, các quốc gia có số lượng thuê bao điện thoại nhiều nhất thế giới là

Xem đáp án » 07/12/2022 767

Câu 6:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 736

Câu 7:

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 685

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »