Câu hỏi:

03/02/2023 132

Cho hai biểu thức P=22xx+22xx Q=1xx1x3x12 ; với x>1  x2,x3 .

Tính giá trị của biểu thức P khi x=16

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều kiện: x>0;x2.

P=22xx+22xx=22xx+2x2x=2xx2x2x=x2x2x=1x

 

Thay x=16(tmdk)  vào P=1x  ta được:

P=116=14

 

Vậy với x=16  thì P=14 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai biểu thức P=22xx+22xx Q=1xx1x3x12 ; với x>1  x2,x3 .

Tìm x để P.Q0

Xem đáp án » 03/02/2023 60

Câu 2:

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi C, D là hai điểm di chuyển trên cung tròn sao cho góc COD luôn bằng 90o  (C nằm giữa AD). Tiếp tuyến tại C, D cắt đường thẳng AB lần lượt tại F, G. Gọi E là giao điểm của FCGD.

Tính chu vi của tam giác ECD theo R.

Xem đáp án » 03/02/2023 59

Câu 3:

Rút gọn biểu thức: A=sin15o+cos15ocos15ocot75o

Xem đáp án » 03/02/2023 58

Câu 4:

Giải phương trình: 25x+5+4520x+45x+116=2754.

Xem đáp án » 03/02/2023 55

Câu 5:

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi C, D là hai điểm di chuyển trên cung tròn sao cho góc COD luôn bằng 90o  (C nằm giữa AD). Tiếp tuyến tại C, D cắt đường thẳng AB lần lượt tại F, G. Gọi E là giao điểm của FCGD.

Khi tứ giác FCDG là hình thang cân. Hãy tính tỉ số ABFG.

Xem đáp án » 03/02/2023 54

Câu 6:

Cho hai hàm số bậc nhất y=m+1x+2m  và y=2m+1x+3m

Tìm giá trị của m để giao điểm của hai đồ thị đã cho nằm trên trục hoành.

Xem đáp án » 03/02/2023 30

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK