Câu hỏi:

15/06/2023 164

Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Hoạt động điện lực ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo là ngành công nghiệp nhiệt điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động du lịch của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 12,205

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 10,776

Câu 3:

Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kì là

Xem đáp án » 15/06/2023 6,913

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động thông tin liên lạc của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,856

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải của Hoa Kì hiện nay?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,735

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động tài chính của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,091

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 1,317

Bình luận


Bình luận