Câu hỏi:

15/06/2023 368

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Ngành công nghiệp đóng góp hơn 18% GDP của Hoa Kỳ (năm 2020). Đây là ngành quan trọng đối với việc sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Giá trị đóng góp vào GDP của ngành công nghiệp không ngừng tăng, từ hơn 3 300 tỉ USD (năm 2015) tăng lên hơn 3 800 USD (năm 2020).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động du lịch của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 12,210

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 10,779

Câu 3:

Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kì là

Xem đáp án » 15/06/2023 6,914

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động thông tin liên lạc của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,859

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải của Hoa Kì hiện nay?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,741

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động tài chính của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,096

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 1,318

Bình luận


Bình luận