Câu hỏi:

15/06/2023 158

Sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Trước đây, sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng đông bắc ngành công nghiệp truyền thống. Hiện nay, mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại, mũi nhọn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động du lịch của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 12,216

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 10,792

Câu 3:

Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kì là

Xem đáp án » 15/06/2023 6,919

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động thông tin liên lạc của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,865

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải của Hoa Kì hiện nay?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,747

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động tài chính của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,102

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 1,320

Bình luận


Bình luận