Câu hỏi:

04/07/2019 3,724

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Trả lời:

Đáp án C.

Bậc của amin thường được tính bằng số gốc hiđrocacbon liên kết với nguyên tử N.

Metylamin: CH3NH2

Trimetylamin: (CH3)3N

Đimetylamin: (CH3)2NH

Phenylamin: C6H5NH2

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

Xem đáp án » 04/07/2019 16,375

Câu 2:

Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là:

Xem đáp án » 04/07/2019 16,250

Câu 3:

Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất?

Xem đáp án » 04/07/2019 15,680

Câu 4:

Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng

Xem đáp án » 04/07/2019 13,534

Câu 5:

Hợp chất tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng là

Xem đáp án » 04/07/2019 12,732

Câu 6:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án » 04/07/2019 10,774

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »