Câu hỏi:

04/07/2019 14,205

Hợp chất tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng là

Trả lời:

Đáp án D.

C6H5NH2 + 3Br2 à C6H2(Br)3(NH2) (↓ trắng)  + 3HBr

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là:

Xem đáp án » 04/07/2019 17,669

Câu 2:

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

Xem đáp án » 04/07/2019 17,171

Câu 3:

Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất?

Xem đáp án » 04/07/2019 16,468

Câu 4:

Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng

Xem đáp án » 04/07/2019 15,234

Câu 5:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án » 04/07/2019 11,198

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »