Câu hỏi:

08/11/2023 65

Đa thức P(x) = x2 + 1 có bao nhiêu nghiệm?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Vì x2  ≥ 0 nên x2 + 1 ≥ 1.

Suy ra P(x) = x2 + 1 > 0 nên đa thức P(x) vô nghiệm.

Do đó ta chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các số sau số nào là nghiệm của đa thức P(x) = 3x – 6?

Xem đáp án » 08/11/2023 149

Câu 2:

Nghiệm của đa thức x2 – 2003x – 2004 là

Xem đáp án » 08/11/2023 130

Câu 3:

Cho đa thức f(x) = 2x2 + 12x + 10. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho?

Xem đáp án » 08/11/2023 106

Câu 4:

Số nghiệm của đa thức x3 + 27 là:

Xem đáp án » 08/11/2023 90

Câu 5:

Cho các giá trị của x là 0; – 1; 1; 2; –2. Giá trị nào của x là nghiệm của đa thức P(x) = x2 + x – 2?

Xem đáp án » 08/11/2023 88

Câu 6:

Nghiệm của đa thức P(x) = 2y + 6 là

Xem đáp án » 08/11/2023 87

Câu 7:

Đa thức có giá trị bằng 0 tại x = −1 là

Xem đáp án » 08/11/2023 74

Bình luận


Bình luận