Câu hỏi:

14/07/2019 56,576

Mỗi năm nguồn lao động nước ta tăng thêm khoảng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mục 1, SGK/73 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là do

Xem đáp án » 14/07/2019 79,206

Câu 2:

Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế ở nước ta thay đổi, chủ yếu do

Xem đáp án » 14/07/2019 51,124

Câu 3:

Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do

Xem đáp án » 14/07/2019 46,532

Câu 4:

Lao động nước ta chủ yếu tập chung ở các ngành nông - lâm nghiệp chủ yếu là do

Xem đáp án » 14/07/2019 41,200

Câu 5:

Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là

Xem đáp án » 14/07/2019 29,677

Câu 6:

Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là

Xem đáp án » 14/07/2019 27,080

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK