Câu hỏi:

14/07/2019 13,264

Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế do các đô thị là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mục 3, SGK/79 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hai đô thị có quy mô dân số (năm 2007) lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Xem đáp án » 14/07/2019 20,872

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, cho biết số lượng đô thị loại đặc biệt (năm 2007) ở nước ta là

Xem đáp án » 14/07/2019 20,079

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết ba đô thị có quy mô dân số lớn nhất ở nước ta ( năm 2007) là

Xem đáp án » 14/07/2019 18,588

Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào dưới đây có quy mô dân số (năm 2007) dưới 500 nghìn người?

Xem đáp án » 14/07/2019 18,516

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nếu chỉ xét số lượng đô thị loại hai (năm 2007) thì vùng có ít nhất là

Xem đáp án » 14/07/2019 15,939

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị có quy mô dân số ( năm 2007) lớn thứ hai ở vùng Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 14/07/2019 12,675

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK