Câu hỏi:

27/07/2019 3,546

Hàng hóa có hai thuộc tính là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua đâu?

Xem đáp án » 27/07/2019 130,249

Câu 2:

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 52,548

Câu 3:

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 49,796

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 48,972

Câu 5:

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi trong 20 con gà của bác B thì có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,496

Câu 6:

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

Xem đáp án » 27/07/2019 35,851

Câu 7:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 11,506

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »