Câu hỏi:

27/07/2019 4,940

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua đâu?

Xem đáp án » 27/07/2019 130,081

Câu 2:

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 52,421

Câu 3:

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 49,767

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 48,857

Câu 5:

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi trong 20 con gà của bác B thì có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 43,457

Câu 6:

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

Xem đáp án » 27/07/2019 35,787

Câu 7:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 11,466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »