Câu hỏi:

27/07/2019 6,727

 Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua đâu?

Xem đáp án » 27/07/2019 137,508

Câu 2:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 59,127

Câu 3:

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 55,586

Câu 4:

 Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 51,333

Câu 5:

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi trong 20 con gà của bác B thì có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

Xem đáp án » 27/07/2019 44,974

Câu 6:

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

Xem đáp án » 27/07/2019 38,630

Câu 7:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 14,343

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900