Câu hỏi:

27/07/2019 56,406

Một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Một sản phẩm trở thành hàng hóa khi nó đảm bảo 3 điều kiện: 1. Là sản phẩm của lao động; 2. Có công dụng nhất định; 3. Được đem ra trao đổi mua bán trên thị trường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Xem đáp án » 27/07/2019 125,235

Câu 2:

Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

Xem đáp án » 27/07/2019 84,049

Câu 3:

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 82,923

Câu 4:

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 78,059

Câu 5:

Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

Xem đáp án » 27/07/2019 74,672

Câu 6:

Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả hàng hóa là

Xem đáp án » 27/07/2019 65,451

Câu 7:

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

Xem đáp án » 27/07/2019 57,412

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »