Câu hỏi:

29/07/2019 42,772

Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét các loài sinh vật sau:

(1) tôm     (2) cua     (3) châu chấu

(4) trai     (5) giun đất     (6) ốc

Những loài nào hô hấp bằng mang ?

Xem đáp án » 29/07/2019 56,103

Câu 2:

Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là?

Xem đáp án » 29/07/2019 50,301

Câu 3:

Ở cá, khi thở ra thì miệng ngậm lại, nền khoang miệng?

Xem đáp án » 29/07/2019 40,656

Câu 4:

Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là?

Xem đáp án » 29/07/2019 36,079

Câu 5:

Điều không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất là quá trình?

Xem đáp án » 29/07/2019 26,381

Câu 6:

Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp qua đâu?

Xem đáp án » 29/07/2019 18,337

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK