Câu hỏi:

29/07/2019 36,079

Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét các loài sinh vật sau:

(1) tôm     (2) cua     (3) châu chấu

(4) trai     (5) giun đất     (6) ốc

Những loài nào hô hấp bằng mang ?

Xem đáp án » 29/07/2019 56,103

Câu 2:

Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là?

Xem đáp án » 29/07/2019 50,301

Câu 3:

Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở?

Xem đáp án » 29/07/2019 42,771

Câu 4:

Ở cá, khi thở ra thì miệng ngậm lại, nền khoang miệng?

Xem đáp án » 29/07/2019 40,656

Câu 5:

Điều không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất là quá trình?

Xem đáp án » 29/07/2019 26,381

Câu 6:

Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp qua đâu?

Xem đáp án » 29/07/2019 18,337

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK