Câu hỏi:

09/08/2019 4,920

Chất nào sau đây không phải là este?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5

Xem đáp án » 09/08/2019 18,880

Câu 2:

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 09/08/2019 12,808

Câu 3:

Este etyl axetat có công thức là

Xem đáp án » 09/08/2019 11,615

Câu 4:

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol

Xem đáp án » 09/08/2019 10,444

Câu 5:

Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 09/08/2019 8,561

Câu 6:

Vinyl axetat có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 10/08/2019 8,319

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »