Câu hỏi:

12/03/2020 694

Tìm các số thực a và b thoả mãn a + b-ii = 1+3i với i là đơn vị ảo.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu số phức z thoả mãn z3+2iz2 = 0 

Xem đáp án » 12/03/2020 15,717

Câu 2:

Với các số thực a, b biết phương trình z2 + 8az +64b = 0 có nghiệm phức z0=8+16i Tính môđun của số phức w=a+bi 

Xem đáp án » 12/03/2020 12,320

Câu 3:

Tìm hai số thực x và y thỏa mãn 2x-3yi + 3-i = 5x-4i với i là đơn vị ảo.

Xem đáp án » 12/03/2020 9,992

Câu 4:

Xét các số phức z thoả mãn z¯+2iz+3là số thuần ảo. Trên mặt phẳng toạ độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

Xem đáp án » 12/03/2020 4,957

Câu 5:

Cho số thực x, y thỏa mãn 2x-yi + i1-2i = 3+7i với i là đơn vị ảo. Giá trị của x2-xy bằng

Xem đáp án » 12/03/2020 3,073

Câu 6:

Hai điểm M, N trong hình vẽ bên lần lượt là điểm biểu diễn số phức z1,z2 Biết ON=2OM=25 Giá trị của z12+z22 bằng

Xem đáp án » 12/03/2020 2,775

Câu 7:

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình 3z2 - 2z +27 = 0 Giá trị của z1z2 +z2z1 bằng

Xem đáp án » 12/03/2020 2,334

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK