Câu hỏi:

12/08/2019 4,867

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

Xem đáp án » 12/08/2019 40,430

Câu 2:

Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

Xem đáp án » 12/08/2019 15,916

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/08/2019 10,557

Câu 4:

Chất thuộc loại đisaccarit là

Xem đáp án » 12/08/2019 7,419

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit;

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 12/08/2019 7,364

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »