Câu hỏi:

12/08/2019 17,536

Saccarozo có thể tác dụng với các chất nào sau đây

Trả lời:

Đáp án B

A sai vì saccarozo không phản ứng với AgNO3/NH3

B. đúng

C. sai vì saccarozo không phản ứng với H2/Ni,to

D. sai vì saccarozo không phản ứng với AgNO3/NH3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồng phân của glucozơ là:

Xem đáp án » 12/08/2019 11,324

Câu 2:

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Xem đáp án » 12/08/2019 5,112

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 12/08/2019 4,387

Câu 4:

Miếng chuối xanh tác dụng với dung dịch iot cho màu xanh do chuối xanh có chứa

Xem đáp án » 12/08/2019 3,207

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng :

Xem đáp án » 12/08/2019 2,080

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »