Câu hỏi:

13/08/2019 6,569

Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 19,1 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

Trả lời:

Đáp án B

TQ : R-N + HCl -> RNH3Cl

Bảo toàn khối lượng : nHCl = nX = 59g

=> X là C3H9N

Các công thức cấu tạo thỏa mãn là :

C – C – C – NH2

C – C(NH2) – C

C – C – NH – C

(CH3)3N

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gly-Ala trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 40,944

Câu 2:

Cho 30 gam glyxin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 9,564

Câu 3:

A có công thức phân tử là C2H7O2N. Cho 7,7 gam A tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X và khí Y, tỉ khối của Y so với H2 nhỏ hơn 10. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 7,229

Câu 4:

Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 30,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,8 gam muối khan. Công thức của X là

Xem đáp án » 13/08/2019 5,954

Câu 5:

Cho A là 1 amino axit , biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2M. Công thức của A có dạng 

Xem đáp án » 13/08/2019 3,626

Bình luận


Bình luận

Na Ti
00:13 - 11/12/2019

Tại sao ra dc 59, 59 dùng sao

trogiangvietjack
15:53 - 19/03/2020

Dùng bảo toàn khối lượng rõ ràng rồi mà

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »