Câu hỏi:

13/08/2019 37,530

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin X no đơn chức mạch hở bằng khí oxi vừa đủ thu được 1,2 mol hỗn hợp gồm CO2 , H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là :

Trả lời:

Đáp án B

CnH2n+3N + O2 -> nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

    0,15                  0,15n    0,15(n + 1,5)    0,075

=> 0,15n + 0,15(n + 1,5) + 0,075 = 1,2 => n = 3

X có CTPT là C3H9N

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là

Xem đáp án » 13/08/2019 35,586

Câu 2:

Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

Xem đáp án » 13/08/2019 12,283

Câu 3:

Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 13,35 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,825 gam muối. X là

Xem đáp án » 13/08/2019 8,967

Câu 4:

Este A được điều chế từ a - amino axit và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44,5. Công thức cấu tạo của A là:

Xem đáp án » 13/08/2019 7,259

Câu 5:

Cho 17,64g axit glutamic (NH2C3H5(COOH)2) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 13/08/2019 6,866

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »