Câu hỏi:

18/03/2020 1,150

Em hãy quan sát hình 76 và cho biết nhiệt độ được tạo ra trong ao chủ yếu là do nguồn nào?

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguồn nhiệt được tạo ra trong ao do:

- Ánh sáng mặt trời.

- Sự phân hủy mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

Xem đáp án » 18/03/2020 19,125

Câu 2:

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 7,851

Câu 3:

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,796

Câu 4:

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,435

Câu 5:

Theo em,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,360

Câu 6:

Quan sát hình 78, em hãy ghi vào vở bài tập những sinh vật thuộc nhóm thực vật thủy sinh, động vật đáy mà em biết.

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 2,423

Bình luận


Bình luận