Câu hỏi:

18/03/2020 3,349

Theo em,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta phải:

- Cải tạo nước ao: Trồng cây chắn gió, thiết kế ao ở khu vực nước nông, cắt bỏ cây cỏ còn non, dùng dầu hỏa, thảo mộc dể diệt bọ gạo.

- Cải tạo đất đáy ao: Tùy từng loại đất mà có biện pháp cải tạo phù hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

Xem đáp án » 18/03/2020 19,101

Câu 2:

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 7,843

Câu 3:

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,785

Câu 4:

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,424

Câu 5:

Quan sát hình 78, em hãy ghi vào vở bài tập những sinh vật thuộc nhóm thực vật thủy sinh, động vật đáy mà em biết.

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 2,414

Câu 6:

Em hãy quan sát hình 76 và cho biết nhiệt độ được tạo ra trong ao chủ yếu là do nguồn nào?

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 1,138

Bình luận


Bình luận