Câu hỏi:

18/03/2020 2,421

Quan sát hình 78, em hãy ghi vào vở bài tập những sinh vật thuộc nhóm thực vật thủy sinh, động vật đáy mà em biết.

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thực vật thủy sinh: a (Tảo khuê), b (tảo dung), c (tảo 3 góc), g (rong mái chèo), h (tảo rong tôm).

- Động vật phù du và động vật đáy: d (bọ kiếm gân), e (trung 3 chi), I (ấu trùng muỗi lắc), k (ốc,hến).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

Xem đáp án » 18/03/2020 19,111

Câu 2:

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 7,847

Câu 3:

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,790

Câu 4:

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,428

Câu 5:

Theo em,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,354

Câu 6:

Em hãy quan sát hình 76 và cho biết nhiệt độ được tạo ra trong ao chủ yếu là do nguồn nào?

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 1,144

Bình luận


Bình luận