Câu hỏi:

18/03/2020 3,492

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong các vùng nước nuôi thủy sản có rất nhiều sinh vật sống như thực vật thủy sinh (gồm thực vật phù du và thực vật đáy), động vật phù du và các loại động vật đáy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

Xem đáp án » 18/03/2020 19,266

Câu 2:

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 7,916

Câu 3:

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,866

Câu 4:

Theo em,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,419

Câu 5:

Quan sát hình 78, em hãy ghi vào vở bài tập những sinh vật thuộc nhóm thực vật thủy sinh, động vật đáy mà em biết.

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 2,458

Câu 6:

Em hãy quan sát hình 76 và cho biết nhiệt độ được tạo ra trong ao chủ yếu là do nguồn nào?

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 1,186

Bình luận


Bình luận