Câu hỏi:

18/03/2020 7,846

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nước nuôi thủy sản có những tính chất hóa học sau:

- Các chất khí hòa tan. (Khí oxi, cacbobnic).

- Các muối hòa tan. (đạm nitorat, lân, sắt,…).

- Độ pH. (độ pH từ 6 – 9 là phù hợp).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản.

Xem đáp án » 18/03/2020 19,107

Câu 2:

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,789

Câu 3:

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,426

Câu 4:

Theo em,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì?

Xem đáp án » 18/03/2020 3,350

Câu 5:

Quan sát hình 78, em hãy ghi vào vở bài tập những sinh vật thuộc nhóm thực vật thủy sinh, động vật đáy mà em biết.

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 2,420

Câu 6:

Em hãy quan sát hình 76 và cho biết nhiệt độ được tạo ra trong ao chủ yếu là do nguồn nào?

Giải bài tập Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7

Xem đáp án » 18/03/2020 1,140

Bình luận


Bình luận