Câu hỏi:

04/11/2021 64,254

Một đĩa tròn bán kính r = 10 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết 0,2 s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Tốc độ góc của đĩa quay: ω = 2π/0,2 = 10π rad/s.

Tốc độ dài: v = ωr = 10π.0,1 = π m/s.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chỉ ra câu sai?

Chuyển động tròn đều là chuyển động có các đặc điểm:

Xem đáp án » 04/11/2021 348,841

Câu 2:

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án » 02/12/2021 267,853

Câu 3:

Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều v2 – vo2 = 2as, điều kiện nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 04/11/2021 110,744

Câu 4:

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5+ 60t (x: km, t: h)

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 21/12/2021 100,793

Câu 5:

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?

Chuyển động cơ là:

Xem đáp án » 04/11/2021 87,831

Câu 6:

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 2 s. Chu kì quay của bánh xe là:

Xem đáp án » 04/11/2021 59,673

Bình luận


Bình luận