100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm cơ bản (P2)

  • 41617 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?

Xem đáp án

Đáp án C

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

+ Trong trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi của vật như là sự rơi tự do.

Còn chiếc máy thang máy đang chuyển động đi xuống thì có chịu thêm tác dụng của lực giữ của dây nối qua động cơ kéo ở phía trên nên không thể coi là chuyển động rơi tự do.


Câu 2:

Câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Độ lớn (tốc độ dài):   

 Câu nào đúng Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo (ảnh 1)

Tốc độ góc:

 Câu nào đúng Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo (ảnh 2)

 Câu nào đúng Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo (ảnh 3) là góc mà bán kính nối từ tâm đến vật quét được trong thời gian Câu nào đúng Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo (ảnh 4). Đơn vị tốc độ góc là rad/s.

Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên là gia tốc hướng tâm; có dộ lớn là:

Câu nào đúng Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo (ảnh 5)

Với v và Câu nào đúng Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo (ảnh 6) cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.


Câu 3:

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Đáp án C

Chuyển động tròn đều là chuyển động có các đặc điểm :

- Quỹ đạo là một đường tròn;

- Tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

Đáp án A – đầu van xe đạp đối với trục quay của bánh xe là chuyển động tròn, nhưng do xe đang chuyển động chậm dần đều nên bánh xe quay chậm đi, dẫn đến đầu van xe đạp không chuyển động tròn đều

Đáp án B – quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt trời có dạng gần tròn (giống hình elip hơn)

Đáp án D – khi vừa tắt điện quạt sẽ quay chậm rồi tắt dần

Do vậy chỉ có đáp án C là hợp lý.


Câu 4:

Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương đối?

Xem đáp án

Đáp án D

Tính tương đối của chuyển động:

+ Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

Như vậy nếu ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau thì chuyển động của nó có tính tương đối.


Câu 5:

Câu nào là sai ?

Xem đáp án

Đáp án A

Gia tốc hướng tâm là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi hướng của vật trong chuyển động tròn đều.


4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

11%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Duc Tran

Ok

3 năm trước

Quyên Tống

D

3 năm trước

Diệu Linh

N

2 năm trước

Ntm Chi

N

2 năm trước

Nguyễn Linh

D

2 năm trước

Doãn Trangg

N

2 năm trước

Ngoc Dieu

N

1 năm trước

Nguyễn Anh Thư

y

8 tháng trước

yumyko2011

Bình luận


Bình luận