100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm cơ bản (P4)

  • 41633 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Chọn đáp án sai.

Xem đáp án

Đáp án D

Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.


Câu 3:

Trong các câu dưới đây câu nào sai?

Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D – đúng vì vecto gia tốc hướng tâm có điểm đặt vào vật, có chiều hướng vào tâm quỹ đạo, có độ lớn aht=v2r

B – sai


Câu 5:

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc w với chu kỳ T và giữa tốc độ góc w với tần số f trong chuyển động tròn đều là:

Xem đáp án

Đáp án A

Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng: 

Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc omega với chu kỳ T và giữa tốc độ (ảnh 1)


4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

11%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Duc Tran

Ok

3 năm trước

Quyên Tống

D

3 năm trước

Diệu Linh

N

2 năm trước

Ntm Chi

N

2 năm trước

Nguyễn Linh

D

2 năm trước

Doãn Trangg

N

2 năm trước

Ngoc Dieu

N

1 năm trước

Nguyễn Anh Thư

y

9 tháng trước

yumyko2011

Bình luận


Bình luận