100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm cơ bản (P1)

  • 41714 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

Xem đáp án

Đáp án C

Kích thước mặt trăng so với khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là rất nhỏ nên mặt trăng trong trường hợp này có thể coi như là một chất điểm.


Câu 2:

Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ?

Xem đáp án

Đáp án D

Kích thước người ngư dân so với thuyền đánh cá là đáng kể nên không thể coi người ngư dân trong trường hợp này như là chất điểm.


Câu 3:

Nếu nói " Trái Đất quay quanh Mặt Trời " thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc?

Xem đáp án

Đáp án D

" Trái Đất quay quanh Mặt Trời " tức là đã coi trái đất chuyển động, mặt trời đứng yên  mặt trời là mốc.


Câu 4:

Hệ quy chiếu bao gồm

Xem đáp án

Đáp án D

Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.


Câu 5:

Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

Xem đáp án

Đáp án C

Khi nói " đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Huế" thì số đo khoảng thời gian trôi là 8 giờ 05 phút – 0 giờ = 8 giờ 05 phút, trùng với số chỉ thời điểm.


4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

11%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Duc Tran

Ok

3 năm trước

Quyên Tống

D

3 năm trước

Diệu Linh

N

2 năm trước

Ntm Chi

N

2 năm trước

Nguyễn Linh

D

2 năm trước

Doãn Trangg

N

2 năm trước

Ngoc Dieu

N

1 năm trước

Nguyễn Anh Thư

y

10 tháng trước

yumyko2011

Bình luận


Bình luận

Trượng Đức Tuấn
22:46 - 01/12/2021

Phần này rất hữu ít và tiện lợi cho các học sinh vì nó cho học sinh có thể tiếp xúc được với các dạng đề thi.