100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm cơ bản (P5)

  • 41700 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Oy trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là

Xem đáp án

Đáp án C

Ban đầu vật không xuất phát từ O nên vật có tọa độ y0

→ Phương trình chuyển động của vật là: y = y0 + v.t


Câu 2:

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có phương dạng: x = 4 + 30t (x tính bằng kilomét, t tính bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và đi với vận tốc bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình chuyển động là x = x0 + vt = 4 + 30t

→ x0 = 4 km; v = 30 km/h


Câu 4:

Một máy bay phản lực có vận tốc bằng 2400 km/h. Nếu muốn bay liên tục trên khoảng cách 6000 km thì máy bay phải bay trong bao lâu? 

Xem đáp án

Đáp án C

Thời gian để máy bay bay được quãng đường 6000 km là t = s/v = 2,5h = 2h30'.


4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

11%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Duc Tran

Ok

3 năm trước

Quyên Tống

D

3 năm trước

Diệu Linh

N

2 năm trước

Ntm Chi

N

2 năm trước

Nguyễn Linh

D

2 năm trước

Doãn Trangg

N

2 năm trước

Ngoc Dieu

N

1 năm trước

Nguyễn Anh Thư

y

9 tháng trước

yumyko2011

Bình luận


Bình luận