100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm cơ bản (P3)

  • 41615 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do?

Xem đáp án

Đáp án D

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g.

Công thức của sự rơi tự do:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do (ảnh 1)


Câu 2:

Tại cùng một vị trí xác định trên mặt đất và ở cùng độ cao thì:

Xem đáp án

Đáp án A

Công thức của sự rơi tự do: Tại cùng một vị trí xác định trên mặt đất và ở cùng độ cao thì (ảnh 1)

Nếu cùng độ cao, cùng vị trí thì s1 = s2 , g không thay đổi nên t1 = t2 v1 = v2


Câu 3:

Câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm; có độ lớn là: Câu nào đúng Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo (ảnh 1)

=> Với v và w cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.


Câu 4:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án C

Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng: Chọn câu đúng Trong các chuyển động tròn đều có cùng bán kính (ảnh 1)

Đơn vị của chu kỳ là giây (s).

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây: f = 1/T

→ chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kỳ nhỏ hơn.


Câu 5:

Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật có tính tương đối?

Xem đáp án

Đáp án D

Tính tương đối của chuyển động: Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.


4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

11%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Duc Tran

Ok

3 năm trước

Quyên Tống

D

3 năm trước

Diệu Linh

N

2 năm trước

Ntm Chi

N

2 năm trước

Nguyễn Linh

D

2 năm trước

Doãn Trangg

N

2 năm trước

Ngoc Dieu

N

1 năm trước

Nguyễn Anh Thư

y

8 tháng trước

yumyko2011

Bình luận


Bình luận

-Dương Ruko
21:12 - 11/11/2020

0.5 đâu ra thế

-Dương Ruko
21:13 - 11/11/2020

nhầm sr :v