10 bài trắc nghiệm - Chuyển động ném xiên góc có đáp án

  • 4704 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Từ độ cao 15 m so với mặt đất, một vật được ném chếch lên với vận tốc đầu 20 m/s hợp với phương nằm ngang một góc 30°. Tầm bay xa của vật, lấy g=10 m/s2

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn gốc tọa độ là vị trí ném vật, Oy hướng lên. Gốc thời gian là lúc ném vật.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận