Câu hỏi:

15/08/2019 430

Dãy các chất nào sau đây đều là các chất không điện ly?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2019 16,789

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 12,499

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 9,057

Câu 4:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

Xem đáp án » 15/08/2019 5,581

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,557

Câu 6:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,624

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »