Câu hỏi:

15/08/2019 4,551

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Trả lời:

Đáp án B

A. CH3COOH CH3COO + H+  là chất điện li yếu.

B. NaCl → Na+ + Cl  là chất điện li mạnh.

C. C2H5OH không phải là chất điện li.

D. H2O H+ + OH  là chất điện li yếu.

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2019 16,786

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 12,494

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 9,053

Câu 4:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

Xem đáp án » 15/08/2019 5,577

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,621

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »