Câu hỏi:

19/03/2020 162

Trong thành phần este T no mạch hở, khối lượng nguyên tố cacbon gấp 8 lần khối lượng nguyên tố hiđro. Biết T được tạo từ ancol đơn chức và axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh. Số liên kết pi trong một phân tử T là

Trả lời:

Chọn đáp án C

trong T: mC : mH = 8 : 1 → số C : số H = 8 ÷ 12 = 2 : 3.

||→ T có dạng C2nH3nOm. este T no, mạch hở nên: 3n = 2 × 2n + 2 – m

||→ m – n = 2. Axit mạch không phân nhánh ( có không quá 2 nhóm chức),

ancol đơn chức → este có không quá 2 nhóm chức → m ≤ 4; m chẵn nên m = 2 hoặc m = 4.

m = 2, n = 0 → loại; m = 4 → n = 2 → T là C4H6O4 → ok.!

khi đó, T chỉ có 2 πC=O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

10,4 g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng 

Xem đáp án » 19/03/2020 4,222

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án » 19/03/2020 2,583

Câu 3:

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dd NaOH đun nóng và dd AgNO3/NH3,t0.Vậy A có CTCT là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,265

Câu 4:

Phát biểu đúng là 

Xem đáp án » 19/03/2020 2,184

Câu 5:

Este C4H8O2 được tạo bởi ancol metylic thì có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,117

Câu 6:

Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi 

Xem đáp án » 19/03/2020 1,617

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »