Câu hỏi:

19/03/2020 121

Thuỷ phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức X rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,84 gam Ag. Phát biểu nào sau đây sai?

Trả lời:

Chọn đáp án B

X là este đơn chức nên tối đa 1 mol X thủy phân cho sản phẩm + AgNO3/NH3 thu 4 mol Ag. Xét:

♦ nếu 1 mol X 2 mol Ag ||→ từ 0,48 mol Ag → có 0,24 mol X → MX = 43 → không có X thỏa mãn.

♦ Nếu 1 mol X 4 mol Ag; tương tự có MX = 86 → X là HCOOCH=CHCH3

||→ thấy ngay A, C, D đúng. riêng đáp án B sai, chú ý ancol anlylic là CH2=CH-CH2OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

10,4 g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng 

Xem đáp án » 19/03/2020 4,158

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án » 19/03/2020 2,556

Câu 3:

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dd NaOH đun nóng và dd AgNO3/NH3,t0.Vậy A có CTCT là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,203

Câu 4:

Phát biểu đúng là 

Xem đáp án » 19/03/2020 2,163

Câu 5:

Este C4H8O2 được tạo bởi ancol metylic thì có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,069

Câu 6:

Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi 

Xem đáp án » 19/03/2020 1,586

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »